Hastalığın Adı Şap  
  Liste Düzenleme Tarihi 28.02.2003  

  G.T.İ.P MADDE ADI  
  01.02 Canlı sığırlar  
  01.03 Canlı domuzlar  
  01.04 Canlı koyun ve keçiler  
  0106.19.90.90.11 Deve  
  0106.19.90.90.19 Diğerleri (sadece çift tırnaklı memeliler)  
  02.01 Sığır eti (taze veya soğutulmuş)  
  02.02 Sığır eti (dondurulmuş)  
  02.03 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)  
  02.04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)  
  02.06 Sığır, koyun, keçi ve domuzların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) (0206.80.91.00.00, 0206.90.91.00.00 hariç )  
  0208.90.40.00.00 Diğerleri (yalnız çift tırnaklı yaban av hayvanları eti ve yenilen sakatatı)  
  0208.90.60.00.00 Ren geyiği eti  
  0208.90.95.00.11 Deve eti  
  0208.90.95.00.19 Diğerleri (yalnız çift tırnaklı yaban hayvanları eti ve yenilen sakatatı)  
  0209.00 Sadece domuz yağları  
  02.10 (2) Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış,salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş), et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri (0210.91.00.00.00, 0210.92.00.00.00, 0210.93.00.00.00, 0210.99.10.00.00, 0210.99.71.10.00, 0210.99.71.20.00, 0210.99.79.00.00 hariç)  
  04.01 (1) Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)  
  04.02 (1) Süt ve Krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker yada diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)  
  04.03 (1) Yayık altı, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma ilave meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)  
  04.04 (1) Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)  
  04.05 (1) Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri:  
  04.06 (1) Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler  
  0502.10.00.10.00 (4) Domuz kılı  
  0504.00 (5) Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) (Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar)  
  0506.90.00.00.00 Diğerleri (Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar)  
  0507.90 Diğerleri (Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar)  
  0510.00 Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar  
  0511.10.00.00.00 Sığır spermleri  
  0511.99.10.00.00 Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar  
  0511.99.90.90.11 Hayvan kanı sıvı veya kurutulmuş  
  0511.99.90.90.19 Diğerleri (Sadece sığır, koyun-keçi ve domuz cinsi hayvanların embriyoları, ovaları ve koyun-keçi ve domuz cinsi hayvanların spermleri)  
  1501.00.19.00.00 Diğerleri  
  1502.00.90.00.11 Sığır yağları  
  1502.00.90.00.12 Koyun ve keçi yağları  
  1506.00 Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar  
  1601.00 (2) Etten sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları (Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar)  
  16.02 (2) Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan (Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar)  
  16.03 (2) Etlerin hülasa ve suları (sadece sığır, koyun, keçi, domuz cinsi gibi çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar)  
  2301.10.00.00.14 Gevişgetiren (ruminant) hayvanlardan elde edilenler  
  2301.10.00.00.18 Diğerleri (Sadece çift tırnaklı hayvanlardan elde edilenler)  
  3101.00.00.90.00 Diğerleri (Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait ham gübreler)  
  41.01 (3) Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın): (atların derileri ile pikle yöntemiyle muhafaza edilen deriler hariç)  
  4102.10 (3) Koyun ve kuzuların ham derileri yünü alınmamış (Pikle yöntemiyle muhafaza edilen deriler hariç)  
  4102.29 (3) Diğerleri (Pikle yöntemiyle muhafaza edilen deriler hariç)  
  4103.10 (3) Keçi ve oğlakların ham derileri (4103.10.90.00.11, 4103.10.90.00.12 hariç)  
  4103.30.00.00.00 (3) Domuzların ham derileri  
  4103.90 (3) Diğer hayvanların yaş ve kuru derileri (sadece çift tırnaklı yaban hayvanlardan elde edilenler) (pikle yöntemiyle muhafaza edilenler hariç)  
  43.01 (3) Ham postlar (Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar)  
  51.01 (4) Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) (5101.30 hariç)  
  51.02 (4) İnce veya kaba hayvan kılları (Sadece çift tırnaklı hayvanlara ait olanlar)  
  51.03 (4) Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç) (5103.10.90.00.11; 5103.10.90.00.19; 5103.10.90.00.21; 5103.20.99.00.11; 5103.20.99.00.19; 5103.20.99.00.23 hariç)  
  5104.00 (4) Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri  
 

 

(1): UHT (UHT= 132 0C’ de en az 1 saniye) veya PH 7’ den az olan HTST (basit yüksek ısı- kısa süreli pastörizasyon) veya PH 7 veya 7’ den yüksek olup ta çifte HTST işlemine tabii tutulan süt ve krema ve bu tür işlemlere tabi tutulan süt ve kremadan elde edilen süt ürünleri hariç

(2): Sadece yasak listesi kapsamında bulunan hayvanlara ait ürünleri ihtiva eden ve;

 • Çok iyi kapatılmış teneke kutularda merkez ısısı en az 70 0C ye ulaşıncaya kadar minimum 30 dk ısı işlemine tabi tutulmuş kapalı kutulu konserve etler veya;
 • Önceden kemiği ve yağı temizlenmiş merkez ısısı en az 70 0C veya daha fazla ısıya ulaşıncaya kadar ısıtılmış ve bu ısıda minimum 30 dk pişirilmiş ve virüs bulaşmasına karşı paketlenmiş ve gereken tedbirler alınmış etler veya;
 • Rigor mortis tamamlandıktan sonra kemikleri çıkarılmış sofra tuzu (Nacl) ile tuzlanmış ve tamamen kurutulmuş su ve protein oranı 2.25/1 oranından fazla olmayan etler hariç.

(3): Deri ve postlar;

 • % 2 lik sodyum karbonat içeren deniz tuzunda en az 28 gün tuzlama işlemine tabi tutulanlar;
 • En az 20 0C’de 42 gün süresince kurutulanlar hariç

(4): Endüstriyel kullanım için yün ve hayvan kılları;

 • Endüstriyel yıkama, (yünlerin su, sabun ve sodyum hidroksit (soda) veya potasyum hidrokitten (potas) oluşan bir seri banyolardan geçirilmesi) veya;
 • Söndürülmüş kireç veya sodyum sülfit vasıtasıyla kimyasal depilasyon ( kılların veya yünlerin bu işlemle sağlanması) işlemi veya;
 • Hermetik olarak kapatılmış bir odada en az 24 saat süresince formaldehit fumigasyonu, veya;
 • Suda çözünür bir deterjanda 60-70 0C’de yünlerin yıkanmasından oluşan endüstriyel yıkama veya;
 • Yünlerin 18 0C de 4 hafta veya 4 0C de 4 ay yada 370C de 8 gün depolanması, veya;
 • En az 1 saat kaynatma veya;
 • Her bir litre su için 30 ml ticari formalinden hazırlanmış %1’lik bir formaldehit solüsyonunda en az 24 saat süresince ıslatma ve bekletme işlemine tabi tutulmuş olanlar hariç.

(5) : Koyun bağırsağı ithalatına, işlenmiş bağırsak olarak(mezenteriumdan ayrıldıktan sonra içeriği boşaltılmış, bol miktarda su ile yıkanmış, 30 dakika 38-42 0C suda bekletildikten sonra mukozası uzaklaştırılmış) ve uygun inaktivasyon yöntemleri (en az 30 gün süreli tuzlama veya %0,05 sitrik asit solüsyonunda bekletme) uygulanmış olanlar hariç.

NOT: NOT:Yasak kapsamında bulunan (1), (2), (3) veya (4) ile işaretlenmiş hayvansal ürünler ancak (1), (2), (3), ve (4)’te belirtilen işlem veya işlemlerden bir veya bir kaçına tabi tutularak ve uygulanan bu işlem veya işlemler ( işlem açık olarak belirtilecek) ile işlem sonrası Şap hastalığı virüsünün bu ürünlere bulaşmasına karşı gerekli tüm önlemlerin alındığının ihracatçı ülke Veteriner Servislerince düzenlenecek Sağlık Sertifikalarında, (5) için ise Veteriner Sağlık Sertifikasına ihracatçı ülke Veteriner Servislerince düzenlenecek ek beyan olarak belirtilmesi şartıyla ithal edilebilir.