Hastalığın Adı Lumpy Skin Disease  
  Dayanak 5996 sayılı Kanun  

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

 

0102

Canlı sığırlar

 

0106

Diğer canlı hayvanlar (sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlar)

 

0206

Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilebilir sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) (sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

 

0208

Diğer etler ve yenilebilir sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) (sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

 

0210

Et ve yenilebilir sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş), et veya sakatatın yenilebilir unları ve kaba unları (sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

 

0401

Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)(sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

 

0504.00

Hayvanların (balıkların dışında kalanlar) bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (tamamı veya parçaları) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)(sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

 

0506

Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı çıkarılmış, basit bir şekilde hazırlanmış (ancak şekil vermek için kesilmemiş), asit ile işlem görmüş veya jelâtinden arındırılmış), bu ürünlerin toz ve döküntüleri (sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

 

0511.10.00

Sığır spermaları

 

0511.99.85

Diğer (Sadece sığır cinsi hayvanların spermaları)(Hayvan kanı sıvı veya kurutulmuş)(sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

 

1502

Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyondakiler ve koyun ve keçiden elde edilenler hariç)

 

4101

Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, paşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (pikle yöntemiyle muhafaza edilen deriler ile atların derileri hariç)

 

4103

Diğer ham postlar ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde dayanıklılığı artırılmış fakat tabaklanmamış, parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

 

5102

İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış) (sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

 

5103

Yünün veya ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dâhil fakat ditme suretiyle elde edilenler hariç) (sadece büyükbaş geviş getiren hayvanlara ait olanlar)

OIE Tavsiyeleri dikkate alınarak; LSD hastalığından enfekte olarak değerlendirilen ülkelerden ithal edilecek ;

-Tarımsal ve endüstriyel kullanım amaçlı hayvansal orijinli (sığır ve su bufalosu) ürünler için;

·         Bu ürünler LSD virusunun yıkımlanmasını sağlayacak bir işlemden geçirilmiştir.

 

-  4101 tarife pozisyon numarası altında yer alan sığır ve su bufalosu ham deri ve postları için;

·         Bu ürünler sevkiyattan önceki en az 40 günlük süre içerisinde depolanmıştır.

Açıklayıcı Not: Yukarıda belirtilen garanti veteriner sağlık sertifikası ekinde ek beyan olarak sunulacaktır.