Hastalığın Adı Küçük Kovan Kurdu  
  Name of disease Small Hive Beetle  

  G.T.İ.P
CN CODE
MADDE ADI
THE NAME OF THE SUBSTANCES
 
  01.06.41 Arılar  
  01.06.41.00.10.00 Damızlıklar  
  0409.00 Tabi Bal  
  0409.00.00.00.11 Petek Bal  
  0409.00.00.00.12 Süzme Bal  
  0410 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler(*)  
  1212.99.95.00.11 Dondurulmuş taze polen  
  1212.99.95.00.12 Kurutulmuş taze polen  
  1521.90.99.00.11 Bal mumu  
  1521.90.99.00.19 Diğer böcek mumları  
 

 

(*) Bu Gümrük tarife pozisyonunda gelen, başka tarife pozisyonlarında yer almayan arıcılık ürünleri